Loyola High School @ Santa Ana

20-2-3

3:00 PM - 5:00 PM

Feb 18, 2020

Game Details

Santa Ana Stadium

602 N Flower St, Santa Ana, CA 92703
Santa Ana, CA 92703

Tuesday Feb 18, 2020

3:00 PM - 5:00 PM

Dismissal Time: 11:45 AM